kvieta.lt

Trąšos

trąšos humafol

HUMAFOL

Humafol - tai rapsų tręšimo technologija. Humafol stimuliuoja dirvožemio mikrofloros aktyvumą, kuris pastebimas jau pirmais naudojimo metais. Labiausiai Humafol inicijuoja azotofiksatorių, amonifikatorių ir nitrifikatorių grupės mikroorganizmų ir celiuliozę skaidančių bakterijų aktyvumą. Didėjant mikroorganizmų populiacijai ir rūšinei įvairovei dirvožemyje, didėja ir fermentinis dirvožemio aktyvumas, o tai turi tiesioginę įtaką svarbiausių maisto medžiagų judrumui.

trąšos nanosilicium

NANO SILICIUM

NanoSilicium - yra mineralinės trąšos, ekologiškas produktas, pagamintas ypač gryno silicio.
Gaminamas Rusijoje, naudojant unikalią technologiją, kuri užtikrina gaminant išsaugoti biologiškai aktyvaus silicio , koloidinio dydžio, Produktas tiekiamas skystu pavidalu, skirtas vandeniniams tirpalams ruošti. Jame yra silicio ir kitų gyvybiškai svarbių mikroelementų augalui prieinama forma.

Herbicidai

herbicidas axial

Axial 50 EC

Sisteminio veikimo fenilpirazolinų grupės herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles, dirvinę smilguolę (Apera spica-venti), pelinį pašiaušėlį (Alopecurus myosuroides), tuščiąją avižą (Avena fatua) žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose ir rugiuose.

herbicidas basagran

BASAGRAN® 480

Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, javuose su liucernos įsėliu, kukurūzuose, linuose, žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniuose grūdams, žirniuose grūdams, pupose, vienmetėse svidrėse, liucernose sėjos metais ir liucernose sėklai, dobiluose sėklai.

herbicidas fenix

FENIX®

FENIX yra kontaktinio veikimo herbicidas, turintis ribotą sisteminį pasiskirstymą augale. FENIX yra difenilo eterio grupės herbicidas, stabdantis chlorofilo gamybą piktžolėse. Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles. Herbicidas naudojamas prieš pasėlių sudygimą ir po sudygimo.

herbicidas galera

GALERA

Galera – tai sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose bei vasariniuose rapsuose.

herbicidas komplet

KOMPLET®

Dirvinio veikimo, oksiacetamidų ir piridinkarboksamidų cheminių grupių herbicidas, naudojamas dirvinės smilguolės ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, žieminių rugių ir žieminių miežių pasėliuose.

herbicidas leopard

LEOPARD®

Leopard® – selektyvus, sisteminis herbicidas naudojamas žieminių ir vasarinių rapsų, cukrinių ir pašarinių runkelių, morkų, bulvių, gūžinių kopūstų, žiedinių kopūstų, brokolių, svogūnų, česnakų, žirnių, pupų, lubinų, linų pasėliuose, obelų ir kriaušių pomedžiuose, dekoratyviniuose augaluose bei miško medelynuose ir miško želdiniuose. Leopard® skirtas naikinti vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

herbicidas mustang

MUSTANGTM

Mustang - tai sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose. Labai gerai naikina šias piktžoles: kibiuosiu

herbicidas ranger

RANGER XL

Sisteminis fosforo organinių junginių klasės herbicidas, skirtas daugiamečų ir vienmečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš derliaus nuėmimą žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių, žirnių, linų, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, pūdymuose, laukuose po derliaus nuėmimo bei vaismedžių pomedžiuose. Taip pat naudojamas miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams, viržių naikinimui, spygliuočių želdiniams ir ne žemės ūkio paskirties plotuose.

herbicidas basagran

TARGA® SUPER

Sisteminio veikimo ariloksifenoksipropionatų grupės herbicidas, naudojamas paprastojo varpučio ir kitų vienaskilčių piktžolių naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų, pašarinių ir cukrinių runkelių, bulvių, žirnių, pupų ir morkų pasėliuose. Herbicidas Targa Super registruotas pupoms ir morkoms, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Fungicidai

fungicidas input

INPUT®

Plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, rugių ligų.

fungicidas juventus

JUVENTUS® 90

Juventus 90 - sisteminis triazolų klasės fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo grybinių ligų ir kaip augimo reguliatorius žieminiams rapsams.

fungicidas orius

ORIUS® 250 EW

ORIUS® 250 EW yra triazolų grupės sisteminis fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenų miško medelynuose grybinėms ligoms naikinti.

fungicidas propulse

PROPULSE®

Sisteminio poveikio, piridiniletilbenzamidų ir triazolų cheminių grupių fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių rapsų, kukurūzų, žirnių ir pupų ligų. Fungicidas PROPULSE registruotas žirniams ir pupoms, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Insekticidai

insekticidas fastac

FASTAC® 50

Piretroidinis insekticidas naudojamas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, bulvėse, pupose ir žirniuose, gūžiniuose, žiediniuose kopūstuose ir brokoliuose. Insekticidas Fastac 50 sėkloms auginamuose špinatuose registruotas vadovaujantis Reglamento (EB) 1107/2009 51 straipsniu.

insekticidas proteus

PROTEUS® OD

Kontaktinio ir sisteminio veikimo insekticidas, skirtas naikinti kenkėjams žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, avižose, rugiuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, kukurūzuose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, valgomuosiuose burokėliuose, bulvėse, kopūstuose, morkose, pupose, žirniuose, avietėse, braškėse ir šilauogėse.

Beicai

herbicidas bariton super

BARITON® SUPER

Sisteminio ir kontaktinio veikimo, triazolintionų, triazolų ir fenilpirolų cheminių grupių beicas, naikinantis sėklos viduje ir paviršiuje esančius ligų sukėlėjus. Skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, rugių ir avižų sėklų beicavimui.

herbicidas celest trio

CELEST TRIO

Celest Trio 060 FS – fenilpirolų ir triazolų grupės kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams, miežiams bei vasariniams kviečiams, miežiams ir avižoms nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą apsaugoti.